Çerez Ve Gizlilik Politikası

Kapsam

Pelin Bilgiç olarak kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı KişiseI Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır ve kişisel bilgilerinizi nasıl yönettiğimizi anlatmaktadır.

Çerez politikası işbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. İşbu Politika’nın amacı, Pelin Bilgiç tarafından işletilmekte olan www. pelinbilgic.com internet sitesi ile üyeleri / ziyaretçileri / kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından pelinbilgic.com ile paylaşılan veya pelinbilgic.com’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü gerekliliklere bağlı kalarak, platformun sunduğu işin gereği ile uyumlu bir gizlilik uygulaması sağlamayı amaçlamaktayız. İşbu Gizlilik Politikası’nı ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle; kişisel bilgilerinizi, işbu Gizlilik Politikası’nda düzenlendiği şekilde, toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına onay vermektesiniz. pelinbilgic.com ‘un Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini kabul etmektesiniz.

Kişisel Bilgilerinizin Toplanması

Kişisel verilerinizi Hizmetlerimiz’i kullandığınızda, hesap oluşturduğunuzda, Sitemiz’de yer alan bir formu doldurduğunuzda, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde veya ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda veya sattığınızda, uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda, Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde ve Site’mizi ziyaret ettiğinizde topluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz. Kişisel bilgilerinizi pelinbilgic.com ‘a sağlamayı seçmeniz halinde, bu bilgilerin Türkiye, ABD veya dünyanın başkaca yerlerindeki ilgili serverlara / tesislere aktarılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz. Aşağıda pelinbilgic.com tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. İşbu sözleşmeyi onaylayarak pelinbilgic.com’un aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

 • Elektronik posta adresi, telefon numarası, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hallerde (kullanılan hizmete bağlı olarak) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler;
 • Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (teklif verme, satın alma, satma, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan hizmet ve/veya ürün içerikler gibi);
 • * Fatura bilgileri veya bir hizmeti ve/veya ürünü satın almak için KVKK ve Gizlilik Politikası Yayın Tarihi: 01.02.2020 3 sağlanmış olan diğer bilgiler;
 • Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve pelinbilgic.com ‘a gönderilen mesajlar
 • Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, pelinbilgic.com hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler;
 • Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya pelinbilgic.com’un ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde, sizden ek bilgiler isteyebiliriz, (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen hizmetin asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması);
 • Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler;
 • Kullanıcı bilgisi * Kullanıcı işlem bilgisi * İşlem güvenliği bilgisi * Finansal bilgi * Pazarlama Bilgisi
 • Talep/şikayet yönetim bilgisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.
Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

pelinbilgic.com’un kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. pelinbilgic.com, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere pelinbilgic.com tarafından veya aracılığıyla sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, pelinbilgic.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, pelinbilgic.com ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile pelinbilgic.com’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işleyebilecektir.

pelinbilgic.com ‘un kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;

 • Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;
 • Uyuşmazlıkları ve Sitedeki aksaklıkları çözümlemek;
 • Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak;
 • Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımları kişiselleştirmek, ölçmek ve KVKK ve Gizlilik Politikası geliştirmek;
 • pelinbilgic.com’a ilişkin hizmetleri, ‘a ilişkin hizmetleri, ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;
 • Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik postada yer almaktadır)
 • Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.
Kişisel Bilgilerinizin Açıklanması ve Kullanılması
 • Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, pelinbilgic.com kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün, hizmet veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz. Bunun yanında, pelinbilgic.com kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan taraflarla paylaşabilir;
 • pelinbilgic.com’un ilişkin hizmetleri, ‘un, sizin veya başkaca pelinbilgic.com kullanıcılarının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasadışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile. Açıklayabileceğimiz bilgiler, kullanıcı kimliğiniz, kullanıcı kimliği geçmişiniz, kişisel kimlik numaranız, adınız, yaşadığınız şehir ve telefon numaranız, e-posta adresiniz, IP adresiniz, dolandırıcılık şikayetleriniz, teklif ve listeleme geçmişiniz veya ilgili görebileceğiniz diğer tüm bilgileri içerebilir.
 • Müşterek içerik ve hizmet (kayıt, işlemler ve müşteri hizmeti gibi) sağlamak, muhtemel kanuna aykırı işlemlerin ve politika ihlallerinin tespit edilmesine ve önlenmesine yardım etmek ve diğer grup şirketlerin ürünleri, hizmetleri ve tanıtımları ile ilgili olarak yol göstermek amacıyla. Bu hizmetleri talep etmeniz halinde, pelinbilgic.com’ın paydaşları bu bilgileri, KVKK ve Gizlilik Politikası faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili pazarlama amaçlı tanıtımlar yapmak amacıyla kullanacaktır.
 • Hak Sahipleri Koruma Programı katılımcıları ile ilgili dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulması, fikri mülkiyet hakkı ihlali, korsanlık faaliyetleri; ve gizlilik anlaşmaları veya kanunlar gereğince münhasır takdir yetkimiz ile gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüz başkaca yasadışı faaliyetlerin araştırılması amacıyla. Bu durumda, isim, sokak, şehir, ülke, posta kodu, telefon numarası, elektronik posta adresi ve şirket adı bilgilerini açıklayabiliriz
 • Sözleşmeler çerçevesinde pelinbilgic.com ‘un ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardım eden hizmet sağlayıcıları ile. (Dolandırıcılık araştırmaları, fatura tahsili, iş ortaklığı ve ödül programları, kullanıcı destek hizmetleri, ödeme konusundaki aracılar gibi)
 • Türkiye’de veya yurtdışında ikamet eden diğer pelinbilgic.com Kullanıcıları ile. Örnek vermek gerekirse; bir kullanıcı ile işlem yaparken, diğer kullanıcı, ilgili işleminin tamamlanması için sizin elektronik posta adresinizi görebilir ve iletişim bilgilerinizi ve adresinizi elde edebilir..
 • Diğer ticari kuruluşlar ile pelinbilgic.com ‘u devralmayı veya pelinbilgic.com ile birleşmeyi düşünen diğer ticari kuruluşlar. (Birleşme durumunda, birleşen şirketin de bu gizlilik politikasını uygulaması istenecektir; kişisel bilgilerinizin bu gizlilik politikasından farklı bir şekilde kullanılacak olması halinde önceden bilgilendirileceksiniz.)
 • com, adli veya diğer devlet kurumlarından veya 3. kişilerden geçerli bir talep gelmediği hallerde, kişisel bilgileri adli veya diğer devlet kurumlarına veya 3. kişilere açıklamayacaktır; ancak yukarıda sayılan durumlarla sınırlı olmamak üzere, gizliliğinizi korumak ve Sitede veya uygulamada kanuna aykırı faaliyetleri gerçekleştirme teşebbüsünde bulunanları önleyebilmek amacıyla bu bilgilerin açıklanmasının veya kanuna aykırı olabilecek şüpheli işlemlerin bildirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve bu bildirimin muhtemel zararı veya maddi kaybı önleyeceği kanaatinde ise, bu bilgileri açıklayabilir.
Bilgilerin pelinbilgic.com ‘da Kullanılması KVKK ve Gizlilik Politikası

 pelinbilgic.com, Site’deki işlemlerinizi tamamlamak için kişisel bilgilerinizi tutmaktadır. Gizlilik ile ilgili oluşturduğunuz uygulamalara ve diğer kullanıcıların gizlilik haklarına saygı göstermenizi desteklemekteyiz. Sizlerin diğer Kullanıcılar ile paylaştığınız bilgilerin gizliliği ve güvenliği konusunda garanti verememekteyiz ve bu nedenle, Kullanıcılar ile işlem yapmadan önce, işlem içinde bulanacağınız kullanıcının gizlilik ve güvenlik uygulamalarını değerlendirmeli ve bilgileri bu kullanıcı ile paylaşıp paylaşmama yönünde bir seçim yapmanızı öneririz. pelinbilgic.com, gizliliğin korunmasına yardımcı olmak ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlamak amacıyla kullanıcının yalnızca sınırlı bilgilerine erişim olanağı tanımaktadır. Kullanıcıların işlem yapmaları esnasında, birbirlerinin yalnızca ismi, kullanıcı kimliği ve profil bilgilerine erişebilmektedir. Her durumda, bilgilerin gizliliğinin korunması ile ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun davranmalı ve diğer Kullanıcıların veri tabanınızdan kendilerini silmelerine ve diğer Kullanıcılardan topladığınız bilgilerin içeriğinin ilgili kullanıcılar tarafından bilinmesine olanak sağlamalısınız.

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, pelinbilgic.com (“Site”) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Işbu Çerez Politikası pelinbilgic.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

pelinbilgic.com, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

Bazı sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızıın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla “çerezler” (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktayız. Çerezler hakkında bilmeniz gereken birkaç önemli husus şöyledir:

 • Bazı özellikleri, yalnızca çerezlerin kullanılması halinde sunmaktayız.
 • Çerezleri, sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanıyoruz.
 • Çoğu çerezler “oturum çerezleri” dir, yani oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir.
 • Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz. Ancak bu halde Sitemizdeki bazı özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkanı her zaman saklıdır. pelinbilgic.com, politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Sosyal Medya
İletişim
info@pelinbilgic.com
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google